Daily Archives: March 15, 2019

Popular Posts

My Favorites

दैनिक सुभाषित पञ्चाङ्ग (पौष/माघ कृष्ण पक्ष : मौनी अमावस्या)

शक सम्वत: १९३९ हेमलम्बी चन्द्रमास: पौष - अमांत विक्रम सम्वत: २०७४ साधारण माघ - पूर्णिमांत गुजराती सम्वत: २०७४ पक्ष: कृष्ण पक्ष तिथि: अमावस्या - पूर्ण रात्रि तक  शिशिर ऋतू  मंगल वार मौनी अमावस्या Mauni Amavasya is the last Amavasya before Mahashivratri....

There is no good plastic

Who is Chitragupta?