SkinCare

SkinCare

Popular Posts

My Favorites

संस्कृत साधना : पाठ २३ (तिङन्त-प्रकरण ८ :: विधिलिङ् लकार...

भू धातु, विधिलिङ् लकार भवेत् भवेताम् भवेयुः भवेः भवेतम् भवेत भवेयम् भवेव भवेम शब्दकोश : ======= 'रोगहीनता' के पर्यायवाची शब्द - १ ) अनामयम् ( नपुंसकलिंग ) २ ) आरोग्यम् ( नपुंसकलिंग...