Parenting

Parenting

No posts to display

Popular Posts

My Favorites

संस्कृत साधना : पाठ २५ (तिङन्त-प्रकरण १० :: आशीर्लिङ् अभ्यास)

भू धातु, आशीर्लिङ् भूयात् भूयास्ताम् भूयासुः भूयाः भूयास्तम् भूयास्त भूयासम् भूयास्व भूयास्म शब्दकोश : ======= 'यशस्वी' के पर्यायवाची शब्द - १) कीर्तिमान् २) यशस्वी ३) समज्ञावान् 'आयुष्मान्' के पर्यायवाची शब्द - १) चिरजीवी २) दीर्घायुः ३) जैवातृकः ४)...